Ochrona danych

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (podstawowe rozporządzenie o ochronie danych, ustawa o telekomunikacji z 2003 r.).

Po uzyskaniu dostępu do naszej witryny lub odwiedzeniu jej jako użytkownik, rejestrowany jest adres IP użytkownika oraz data rozpoczęcia i zakończenia sesji. Odbywa się to z przyczyn technicznych i w związku z tym stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Skontaktuj się z nami

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub pocztą elektroniczną, przesłane przez niego dane będą przechowywane przez nas przez sześć miesięcy w celu przetworzenia zapytania lub w przypadku dalszych pytań. Przekazane dane nie będą przekazywane bez zgody użytkownika.

Przechowywanie danych

W kontekście ułatwienia procesu zakupów i późniejszego przetwarzania umowy, adres IP właściciela połączenia jest przechowywany przez operatora sklepu internetowego jako część plików cookie, podobnie jak imię i nazwisko, adres, informacje o płatności, informacje o karcie kredytowej, adres IP, numer telefonu i adres e-mail.
Przechowujemy również następujące dane w celu przetwarzania umów: Imię i nazwisko, adres, informacje o płatności, informacje o karcie kredytowej, adres IP, numer telefonu, adres e-mail.
Podane przez użytkownika dane są niezbędne do wykonania umowy i wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy. Zawarcie umowy bez tych danych nie jest możliwe. Zebrane dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przekazywania danych dotyczących płatności (danych karty kredytowej) do banku przetwarzającego płatność / dostawcy usług płatniczych w celu obciążenia ceny zakupu, do firmy spedycyjnej (firmy transportowej) zleconej przez nas w celu dostarczenia towarów oraz do naszego doradcy podatkowego w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z prawa podatkowego.
Jeśli użytkownik anuluje proces zakupu, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte. W przypadku zawarcia umowy wszystkie dane wynikające ze stosunku umownego będą przechowywane do upływu okresu przechowywania wymaganego przez prawo podatkowe (7 lat). Przekazane imię i nazwisko, adres, zakupione towary i data zakupu będą również przechowywane do momentu wygaśnięcia odpowiedzialności za produkt (10 lat). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 TKG, a także art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub lit. b (niezbędne do wykonania umowy) DSGVO.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym za pomocą przeglądarki. Nie wyrządzają żadnej szkody. Używamy plików cookie, aby nasza strona była przyjazna dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Umożliwiają nam one rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na to tylko w indywidualnych przypadkach. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Mapy Google

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi map internetowych „Google Maps”. Usługodawcą tej funkcji jest:
– Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Irlandia. Tel: +353 1 543 1000
W trakcie korzystania z Google Maps konieczne jest przechowywanie i przetwarzanie adresu IP użytkownika. Google zazwyczaj przesyła dane na serwer w USA i tam je przechowuje. Przetwarzanie jest przeprowadzane przez usługodawcę (wymienionego powyżej), operator tej strony internetowej nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 TKG i art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) DSGVO. Korzystanie z Google Maps zwiększa możliwość znalezienia lokalizacji podanych na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez usługodawcę „Google” można znaleźć w polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de .
Google przetwarza również dane w USA, ale poddał się Tarczy Prywatności UE-USA.
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Pliki dziennika serwera

Ta strona internetowa i powiązany z nią dostawca automatycznie zbierają informacje w trakcie korzystania ze strony internetowej w ramach tak zwanych „plików dziennika serwera”. Dotyczy to w szczególności:
– Adres IP lub nazwa hosta
– Używana przeglądarka
– Czas pobytu na stronie internetowej oraz data i godzina
– Strony przeglądane w witrynie
– Ustawienia języka i system operacyjny
– Leaving-Page” (na którym adresie URL użytkownik opuścił witrynę)
– ISP (dostawca usług internetowych)
Zebrane informacje nie są przetwarzane w oparciu o dane osobowe ani powiązane z danymi osobowymi.

Operator witryny zastrzega sobie prawo do oceny lub sprawdzenia tych danych w przypadku ujawnienia nielegalnych działań.

Newsletter

Użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu potrzebujemy Twojego adresu e-mail i Twojej deklaracji, że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera.
Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą
Jako osoba, której dane dotyczą, masz podstawowe prawo dostępu do swoich danych przechowywanych przez nas:

  • Informacje
  • Usuwanie danych
  • Sprostowanie danych
  • Przenoszenie danych
  • Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania danych
  • Ograniczenie

Jeśli użytkownik podejrzewa, że w trakcie przetwarzania jego danych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych, ma możliwość złożenia skargi do nas(office@lakeside-luxury.at) lub do organu ochrony danych.

Możesz skontaktować się z nami pod następującymi danymi kontaktowymi:

Operator strony internetowej:
LIMA Apartments Service GmbH
Brucker Bundesstraße 49
A-5700 Zell am See

Numer rejestracyjny spółki: 614328z
Sąd Rejestru Handlowego: Sąd Okręgowy w Salzburgu
Numer GISA: 506 / 36515080
GLN: 9110034162733
Nr UID: ATU79936624

Organ nadzoru handlowego: Władze okręgu Zell am See
Sformułowanie branżowe: Branża hotelarska i gastronomiczna
przedmiot działalności: turystyczny wynajem nieruchomości
Członkostwo: Członek WKO

Telefon: +43 664 3071326
E-mail: booking@lakeside-luxury.at

Obowiązujące przepisy: www.ris.bka.gv.at

Źródło: Prawo spadkowe po prawniku

Zdjęcia: Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH , Strele Ferdinand, Niki Faistaier, Wolf Hofer, Piixapay